Liten bedrift med store prosjekter

I 2014 og 2015 var Rørlegger Helgesen underentreprenør ved ferdigstillelsen av omsorgsboliger og en kombinert barnehage og menighetshus i Finnmark på samme tid.

Vi har vært med på ferdigstillelsen av to store prosjekter i Kåfjord og Nordreisa i Finnmark.

For både omsorgsboligene og Kirkebakken barnehage og menighetshus har vi levert alt på vann og avløp og vannbåren varme med det nyeste innen luft/vann varmepumpe - Bosch Compress 6000 AE 13-17 kW.

I omsorgsboligene installerte vi også sprinkleranlegg og energimålere for å kunne sette kostnadene på tappevann og vannbåren varme per leilighet. Pumpene har et lavt energiforbruk og rørene til den vannbårne varmen ligger i betong i begge etasjene. Det fungerer som et godt energibatteri, og det er lett å vedlikeholde varmen over tid, forklarer Geir.

- På begge prosjektene har det vært helt essensielt å sette av tid personalet for å få forståelse for brukernes behov. Nettopp samtalene har vært svært viktige for å komme frem til funksjonelle løsninger og et godt produkt.

Omsorgsboligene er tilrettelagt for rullestolbrukere og en hardbruker (beboer som ved provokasjon kan stå i fare for å knuse ting og skade seg). Alt er tilrettelagt for beboerne, og for hardbrukeren har vi montert uknuselig utstyr og felt inn alle sprinkelhodene i taket.

Kirkebakken barnehage og menighetshus var ferdigstilt i to deler. Barnehagen ble overlevert 1. august, mens menighetskontorer og forsamlingssal ble ferdigstilt en måned senere. I denne perioden var det mange viktige hensyn å ta til barnehagen som var i drift. Barnehagen er tilrettelagt for barna.

Daglig leder av barnehagen ønsket ikke å installere de vanlige små toalettene som ofte benyttes, men heller senke dem. De 10 vegghengte toalettene fra Geberit er satt så lavt som mulig, og det samme er gjort med vaskene som alle er utstyrt med handsfree Oras batterier. - Også her har dialogen med personalet vært avgjørende for å komme frem til et godt og brukervennlig nytt bygg. - Samarbeidet med hovedentreprenørene har fungert svært bra i begge prosjekter.